Rekrutacja do Miejskich Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2022-2023

Uchwała zawierająca kryteria rekrutacji na rok szkolny 2022-2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie 22-23

Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu powyzej 7 godzin dziennie 22-23

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka 22-23

Oświadczenie woli rektrutacja MP1 22-23

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 22-23