Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym
i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie realizuje:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • Koncepcję Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie "Z Rodzinką dla ekorozwoju",
 • Program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem” E. Tokarczyk i J. Kopała,
 • Innowację pedagogiczną "Ekolinek i mali strażnicy przyrody. Edukacja przyrodniczo – ekologiczna w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Głownie",
 • „Ogródek dydaktyczny jako Ekoobserwatorium małego strażnika przyrody” współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi,
 • „Przedszkolne rady na elektroodpady – Kształtowanie proekologicznych postaw dzieci        w zakresie zagrożenia dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego ii elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów: ARAECO w Warszawie i Agencji Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Programy własne nauczycieli: „I ty możesz być artystą”, „Zabawy z językiem angielskim”, „Zabawy z komputerem”, „Arteterapia małego dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Głownie”, „Entliczek – pętliczek czerwony stoliczek. Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym”, "Trzymam się prosto. Program z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym” itp.,
 • Projekt „Cała Polska czyta dzieciom” i „Klub czytających przedszkoli” Fundacja Wspierania Zdrowia Emocjonalnego, Psychicznego, Umysłowego i Psychicznego ABCXXI,
 • Program w zakresie zachowania bezpieczeństwa „Mamo, tato już wiem jak być bezpiecznym” Komenda Główna Policji, Warta,
 • Programy prozdrowotne i proekologiczne: „Czyste powietrze wokół nas. Program przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej” MEN, Państwowy Inspektor Sanitarny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik praw Dziecka, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu, „Akademia Aquafresh” Patronat Polskie Towarzystwo Lekarskie, Instytut Matki i Dziecka, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” Agencja Rynku Rolnego, MEN, Polskie Towarzystwo Dietetyki, „Kubusiowi przyjaciele przyrody” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, „Mamo, tato wolę wodę”,, „Mamo, tato pij wodę” Instytut Matki i Dziecka, Instytut Żywności    i Żywienia, Patronat MEN,
 • Projekt: polsko – szwajcarski KIK 34 „Przedszkole przyjazne zdrowemu żywieniu  i aktywności fizycznej - zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez Edukację społeczeństwa w Zakresie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej” Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyczne, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Patronat MEN,
 • Projekt międzynarodowy „Eco – Schools – Zielona Flaga – Szkoły dla ekorozwoju” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,
 • Przedszkole należy do "Sieci przedszkoli i szkół ekologicznych".

Informacje kontaktowe

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W GŁOWNIE
UL. WIGURY 7
95-015 Głowno

T. 42 719 - 10 - 85
F. 42 719 - 10 - 85
E. mp1@glowno.pl

Godziny otwarcia:

Pn - Pt: 8:00 - 16:00

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2016