Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym
i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

logo

Z przyjemnością informujemy, iż Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie zostało beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” Priorytet 3 Kierunek Interwencji 3.1 Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego i uzyskało wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa                  w wysokości 3 tysięcy złotych. Wysokość finansowego wkładu własnego Gminy Miasta Głowno wynosi 750 złotych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Planowany budżet Programu na lata 2021 - 2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest zaprojektowany i wdrożony przez: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Głównym celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzmacnianie, popularyzacja i promocja czytelnictwa wśród dzieci.

Udzielone wsparcie finansowe jest przeznaczone na zakup nowości czytelniczych oraz na podjęcie działań promujących czytelnictwo. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w sposób znaczący wpłynie na doposażenie przedszkola w nowości wydawnicze i pogłębienie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

PROJEKT ,,Z RODZINKĄ DLA EKOROZWOJU - PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEJ REALIZOWANY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 W GŁOWNIE” W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017 DOTOWANY PRZEZ WFOŚ i GW w ŁODZI

fundusz WFOSiGWProjekt ,,Z Rodzinką dla Ekorozwoju - Program Edukacji Przyrodniczo - Ekologicznej” jest realizowany w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Głownie w roku szkolnym 2016 /2017. Projekt jest dotowany w kwocie 15 000,00 zł przez WFOŚ i GW w Łodzi. Dotacja została pozyskana w ramach KONKURSU Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA ROK SZKOLNY 2016 /2017, ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Łodzi.

W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in. wzbogacenie szaty roślinnej w ogrodzie przedszkolnym. Planowane do zasadzenia rośliny, to m.in.: Świerki srebrzyste, Brzozy, Sosny, Klony, Głogi, Jarzębie, Tawuły, Perukowce, Kosodrzewiny, Chortensje, Berberysy, Tuje, Rododendrony, Magnolie, Azalie, Ketmia, Wierzby. Zaplanowano, także wzbogacenie bazy przedszkola w pomoce dydaktyczne m.in., tj.: ,,Plansze - Ekosystemy”, ,,Okazy rozwojowe roślin”, ,,Symulatory obiegu wody” , ,,Niezbędniki badacza - podróżnika”, ,,Model układ słoneczny i gwiazdy”, ,,Mini szklarnie”, zestawy botaniczne, puzzle i układanki przyrodniczo - ekologiczne, mikroskopy, teleskopy, lupy, chusty: ,,Gwiaździste niebo”, ,,Kwiatek”, ,,Trakt” itp. W ramach realizacji projektu, zaplanowano m.in.: liczne konkursy przyrodniczo - ekologiczne dla dzieci i ich rodziców, prace ogrodowe, zajęcia terenowe, mini rajdy, zbiórki surowców wtórnych, zbiórki zakrętek, segregacje odpadów, mini eksperymenty, mini obserwacje przyrodnicze, happeningi, pokazy mody ekologicznej, akcje sprzątania Grabowego Parku, warsztaty przyrodniczo - ekologiczne, warsztaty stacjonarne ,,Mini Planetarium”, wycieczki przyrodniczo - ekologiczne do: Konarzewa ,,Gospodarstwo agroturystyczne”, Lipki ,,Ekologiczna produkcja miodu”, Borysewa ,,Zajęcia edukacyjne w ZOO Safarii”. Uczestnikami projektu są przedszkolaki Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie, ich rodzice, pracownicy przedszkola, przedszkolaki i uczniowie zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, przedstawiciele środowiska lokalnego i samorządowego. Podjęte w ramach projektu, działania przyrodniczo - ekologiczne przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczestników w/w projektu.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie realizuje:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • Koncepcję Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie "Z Rodzinką dla ekorozwoju",
 • Program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem” E. Tokarczyk i J. Kopała,
 • Innowację pedagogiczną "Ekolinek i mali strażnicy przyrody. Edukacja przyrodniczo – ekologiczna w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Głownie",
 • „Ogródek dydaktyczny jako Ekoobserwatorium małego strażnika przyrody” współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi,
 • „Przedszkolne rady na elektroodpady – Kształtowanie proekologicznych postaw dzieci        w zakresie zagrożenia dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego ii elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów: ARAECO w Warszawie i Agencji Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Programy własne nauczycieli: „I ty możesz być artystą”, „Zabawy z językiem angielskim”, „Zabawy z komputerem”, „Arteterapia małego dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Głownie”, „Entliczek – pętliczek czerwony stoliczek. Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym”, "Trzymam się prosto. Program z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym” itp.,
 • Projekt „Cała Polska czyta dzieciom” i „Klub czytających przedszkoli” Fundacja Wspierania Zdrowia Emocjonalnego, Psychicznego, Umysłowego i Psychicznego ABCXXI,
 • Program w zakresie zachowania bezpieczeństwa „Mamo, tato już wiem jak być bezpiecznym” Komenda Główna Policji, Warta,
 • Programy prozdrowotne i proekologiczne: „Czyste powietrze wokół nas. Program przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej” MEN, Państwowy Inspektor Sanitarny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik praw Dziecka, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu, „Akademia Aquafresh” Patronat Polskie Towarzystwo Lekarskie, Instytut Matki i Dziecka, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” Agencja Rynku Rolnego, MEN, Polskie Towarzystwo Dietetyki, „Kubusiowi przyjaciele przyrody” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, „Mamo, tato wolę wodę”,, „Mamo, tato pij wodę” Instytut Matki i Dziecka, Instytut Żywności    i Żywienia, Patronat MEN,
 • Projekt: polsko – szwajcarski KIK 34 „Przedszkole przyjazne zdrowemu żywieniu  i aktywności fizycznej - zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez Edukację społeczeństwa w Zakresie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej” Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyczne, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Patronat MEN,
 • Projekt międzynarodowy „Eco – Schools – Zielona Flaga – Szkoły dla ekorozwoju” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,
 • Przedszkole należy do "Sieci przedszkoli i szkół ekologicznych".

      Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie po raz czwarty zostało laureatem wojewódzkiego konkursu ,,EKOBELFRY – EKOSZKOŁA” organizowanego   przez WFOŚ i GW w Łodzi.  Certyfikat, symboliczny czek - nagrodę w kwocie  5 000 zł,  w  trakcie  uroczystej  Gali,  odebrała  liczna  reprezentacja   w  osobach:      

 

 Pani Izabelli Koteckiej dyrektora, Pana Grzegorza Janeczka Burmistrza Głowna, przedstawicieli Rady Pedagogicznej, przedszkolaków, ich  rodziców  i  rodzeństwa.  Uroczysta Gala odbyła się w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Gromkie brawa zebrał pokaz Rodzinnej Mody Ekologicznej, poprzedzony  nagraniem - wywiadem zachęcającym  do segregowania   i recyklingu  odpadów. 

Czytaj więcej...

Informacje kontaktowe

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W GŁOWNIE
UL. WIGURY 7
95-015 Głowno

T. 42 719 - 10 - 85
F. 42 719 - 10 - 85
E. mp1@glowno.pl

Godziny otwarcia:

Pn - Pt: 8:00 - 16:00

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2016